Bibliotek

Her finner du dokumenter, maler og oversikt over lover og regler. Det er ikke tillatt å kopiere dokumenter i dette systemet over til andre systemer. Brudd på dette vil medføre erstatningsansvar. 

Dokumentarkiv

Det er kun tillatt å lagre dokumenter som tilhører bedriften sitt HMS arbeid og personalhåndtering i dette systemet. Men du kan i tillegg lagre bilder og annen dokumentasjon på arbeid som utføres.