Bygg ditt eget

HMS System

Dersom du ønsker å bygge ditt eget HMS System har vi laget en enkel beskrivelse på hva det må inneholde her

Kan du bygge ditt eget HMS System?

Ja, du kan bygge ditt eget HMS System. Men pass på at du har alle dokumenter og informasjon som du trenger. HMS System er lovpålagt og du kan få straff dersom du ikke har et system eller det tilfredsstiller kravene. Spesielt alvorlig er det dersom bedriften din er involvert i en ulykke og du ikke kan dokumentere at bedriften har en plan rundt HMS.
Når du skal bygge ditt eget system anbefaler vi at du lager et levende system som tar hensyn til HMS arbeidet for bedriften også i fremtiden.
Husk at et HMS System og innhold kan variere fra jobb til jobb. Det kan også hende at det kommer nye lover og regler som krever nye dokumenter og innhold i fremtiden.
Dersom du synes at dette blir komplisert anbefaler vi vårt system som er markedets rimeligste, uten binding eller etableringskostnader.

Innhold i et HMS System

Levende system

Pass på at du lager et system som er lett å holde oppdatert ift. lover, regler og bedriftens behov

Les mer

Bedriften sine behov for et HMS system kan endre seg i forhold til både lover og regler, men også iforhold til behov på jobber som bedriften utfører. Med det menes at det kan være noen jobber man blir utsatt for farer som ikke er vanlig for den bedriftens ordinære oppdrag. Da er det viktig at skjemaer og informasjon til ansatte og risikoanalyser er oppdatert iht. dette. 
Dette både for å minske risikoen for ulykker men også for å slippe straff om en uhell skulle oppstå. 

Inkluder de ansatte

Det er viktig at de ansatte blir inkludert i HMS arbeidet i bedriften

Les mer

De ansatte må ha tilgang til dokumenter i systemet. De må også få grundig gjennomgang av risikoanalysen og de grepene som bedriften tar for å hindre uhell. 
Det er ikke uvanlig at de ansatte må signere på en avtale der de forplikter seg til å sette seg inn i risikoanalysen og videre forholde seg til innholdet i sitt daglige arbeid. 
Men husk at det alltid er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakere forholder seg til de sikkerhetsbestemmelsene som bedriften har vedtatt. 

Risikoanalyse

Systemet må inneholde en risikoanalyse. Innholdet i en slik analyse vil kunne endre seg

Les mer

En risikoanalyse skal inneholde alle risikoer som bedriften og de ansatte kan bli utsatt for i den daglige driften. 
Når alle risikoer er listet opp skal man gi en rangering på hvor stor faren er og tiltakene som man gjør for å hindre ulykker. Dersom selskapet gjør jobber som utsetter de ansatte for nye risikoer er det viktig at risikoanalysen blir oppdatert. 

Tilgang og dokumenter

Systemet må være tilgjengelig for alle i bedriften og inneholde alle nødvendige dokumenter

Les mer

Dette kan løses på mange måter. Den enkleste er å lage en sky-basert lagringsløsning som Dropbox eller Google disk. 
De ansatte må som minimum ha lesetilgang til denne disken. For å forenkle personal håndteringen i bedriften kan dokumenter som egenmelding og andre personal-skjemaer også legges ut her. 
Det er viktig at skjema og informasjon som er tilgjengelig dekker alle farer og nødvendigheter opp mot de jobbene som bedriften utfører.

Trenger du hjelp

Vi kan hjelpe deg