Vilkår for å få ansvarsrett

Ansvarsrett

Du kan bare få tildelt ansvarsrett hvis myndighetene kan fastslå
at foretaket har de rette kvalifikasjonene.

Ansvarsrett og Sentral Godkjenning

Mesterbrev, minimum 4 års yrkeserfaring. UTF: Fagbrev, minimum 2 års yrkeserfaring.

Mesterbrev, minimum 6 års erfaring.

Sivilingeniørutdannelse. Minimum 8 års erfaring.

Blanketter for ansvarsrett

Norsk Bokmål

Nynorsk

5148 Samsvarserklæring

5181 Erklæring om ansvarsrett

5183 Opphør av ansvarsrett

5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger

5186 Melding om endring av ansvarsrett

5187 Erklæring for selvbygger

5148

5181

5183

5184

5186

5187

5148N

5181N

5183N

0000N

5186N

5187N

Hva sier regelverket om ansvarsrett

Regelverk

Direktoratet for byggkvalitet

Kom i gang

Bestill ditt nye HMS System i dag

HMS System

Sentralt Godkjent

For å få godkjent sentralgodkjenning,
må du ha et Godkjent HMS System!


Hvem må ha HMS system?
Arbeidsmiljøloven kapittel 4 inneholder konkrete krav til HMS på en arbeidsplass, blant annet når det gjelder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere.
Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så  en bedrift ha et internkontrollsystem.
24. feb. 2021
EnglishNorwegian